ส่งความสุขและรอยยิ้มด้วยภาพแห่งความประทับใจกับโครงการต่าง ๆ ที่ “King Power Thai Power พลังคนไทย”

SPORT POWER

ร่วมส่งความสุขและรอยยิ้มด้วยภาพแห่งความประทับใจกับโครงการต่าง ๆ ที่ “King Power Thai Power พลังคนไทย” ที่ส่งเสริมศักยภาพของคนไทย ใน 4 ด้านตลอดปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น…

– SPORT POWER พลังคนไทย ก้าวไกลด้านกีฬา
– MUSIC POWER ส่งเสริมศักยภาพดนตรีไทยสู่ระดับนานาชาติ
– COMMUNITY POWER สนับสนุนสินค้าชุมชนก้าวไกลสู่ระดับโลก
– EDUCATION & HEALTH POWER พลังคนไทยเข้มแข็งด้วยการศึกษาและสุขภาพ

ขอบคุณในทุก ๆ กำลังใจ
ขอบคุณในทุก ๆ พลังของคนไทย
เพราะเราเชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทย
และในปีต่อ ๆ ไป เรายังคงมุ่งมั่นเพื่อเดินหน้าสนับสนุน พลังคนไทยต่อไปครับ

#KingpowerThaipowerพลังคนไทย
#WeBelieveInThaiPower
#เชื่อในพลังคนไทย

ร่วมส่งความสุขและรอยยิ้มด้วยภาพแห่งความประทับใจจาก Kingpower Thaipower พลังคนไทย

ร่วมส่งความสุขและรอยยิ้มด้วยภาพแห่งความประทับใจกับโครงการต่าง ๆ ที่ "King Power Thai Power พลังคนไทย" ที่ส่งเสริมศักยภาพของคนไทย ใน 4 ด้านตลอดปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น….- SPORT POWER พลังคนไทย ก้าวไกลด้านกีฬา- MUSIC POWER ส่งเสริมศักยภาพดนตรีไทยสู่ระดับนานาชาติ- COMMUNITY POWER สนับสนุนสินค้าชุมชนก้าวไกลสู่ระดับโลก- EDUCATION & HEALTH POWER พลังคนไทยเข้มแข็งด้วยการศึกษาและสุขภาพ.ขอบคุณในทุก ๆ กำลังใจ ขอบคุณในทุก ๆ พลังของคนไทยเพราะเราเชื่อมั่นในศักยภาพของคนไทย และในปีต่อ ๆ ไป เรายังคงมุ่งมั่นเพื่อเดินหน้าสนับสนุน พลังคนไทยต่อไปครับ.#KingpowerThaipowerพลังคนไทย#WeBelieveInThaiPower#เชื่อในพลังคนไทย

Posted by King Power Thai Power พลังคนไทย on Thursday, 20 December 2018