ประมวลภาพแห่งความสุข หลังจากที่เด็ก ๆ ได้รับลูกฟุตบอลจาก King Power

SPORT POWER

ประมวลภาพแห่งความสุขหลังจากที่เด็ก ๆ เยาวชยไทยได้รับลูกฟุตบอลจาก King Power เมื่อวันเด็กที่ผ่านมา ขอให้น้อง ๆ ทุกคนมีความสุขและฝ่าฟันทุกอุปสรรคเพื่อไปสู่ความฝันให้ได้

.

#KingpowerThaipower

#พลังคนไทย