ภาพบรรยากาศการรวมตัวของกลุ่มนักดนตรีเยาวชนจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหิดล

MUSICAL POWER

เพราะเราเชื่อว่าเยาวชนไทยมีความสามารถและศักยภาพทางด้านดนตรีไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านานาประเทศ King Power Thai Power พลังคนไทย ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันร่วมสร้างพลังด้านดนตรีในเวทีระดับโลก กับโครงการประกวดวงดุริยางค์เครื่องเป่านานาชาติแห่งประเทศไทย ปี 2562

วันนี้เราเก็บภาพบรรยากาศการรวมตัวของเหล่านักดนตรีเยาวชน จากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดลจาก Mahidol Wind Orchestra ซึ่งได้นำบทเพลง “ความเชื่อ” และอีกหลายบทเพลง ถ่ายทอดผ่านเครื่องดนตรีชนิดเป่ามาให้ชมกัน ณ ตึก King Power MahaNakhon และบริเวณ Sky Walk ช่องนนทรี

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมสมัครโครงการได้ถึงวันที่ 29 มกราคม นี้
ติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.music.mahidol.ac.th/tiwsc/main.php

GALLERY