“พลังคนไทย พลังใจให้ชีวิต” จาก คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย

EDUCATION & HEALTH

เพราะเราอยากเห็น…ชีวิตที่กำลังเริ่มต้น “พลังคนไทย พลังใจให้ชีวิต” อีกหนึ่งโครงการดี ๆ จาก คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย เพื่อ ‘มอบตู้อบเด็ก ทารกแรกเกิด’ ให้แก่โรงพยาบาลที่ยังขาดแคลน ไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กแรกเกิด บางโรงพยาบาลหรือสถาบันบางแห่งใช้งานตู้อบที่มีไม่กี่ตู้มาเกิน 10 ปี หรือแม้แต่เด็กที่เกิดมาแล้วมีปัญหาสุขภาพ จำเป็นต้องใช้ตู้อบ จำนวน 20 ตู้ ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศครับ
.
เราอยากให้ความสำคัญของการเกิดและชีวิตเป็นสิ่งที่สวยงาม เราอยากเห็นทารกมีความพร้อม และเติบโตขึ้นเป็นคนดีของสังคมต่อไป เพราะทุกชีวิตนั้นมีคุณค่า…^^
.
#KingpowerThaipowerพลังคนไทย
#WeBelieveInThaiPower
#เชื่อในพลังคนไทย
#พลังคนไทยพลังใจให้ชีวิต

“พลังคนไทย พลังใจให้ชีวิต” จาก คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย

เพราะเราอยากเห็น…ชีวิตที่กำลังเริ่มต้น “พลังคนไทย พลังใจให้ชีวิต” อีกหนึ่งโครงการดี ๆ จาก คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย เพื่อ ‘มอบตู้อบเด็ก ทารกแรกเกิด’ ให้แก่โรงพยาบาลที่ยังขาดแคลน ไม่เพียงพอต่อจำนวนเด็กแรกเกิด บางโรงพยาบาลหรือสถาบันบางแห่งใช้งานตู้อบที่มีไม่กี่ตู้มาเกิน 10 ปี หรือแม้แต่เด็กที่เกิดมาแล้วมีปัญหาสุขภาพ จำเป็นต้องใช้ตู้อบ จำนวน 20 ตู้ ให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศครับ.เราอยากให้ความสำคัญของการเกิดและชีวิตเป็นสิ่งที่สวยงาม เราอยากเห็นทารกมีความพร้อม และเติบโตขึ้นเป็นคนดีของสังคมต่อไป เพราะทุกชีวิตนั้นมีคุณค่า…^^.#KingpowerThaipowerพลังคนไทย#WeBelieveInThaiPower#เชื่อในพลังคนไทย#พลังคนไทยพลังใจให้ชีวิต

Posted by King Power Thai Power พลังคนไทย on Thursday, 3 January 2019