King Power Thai Power พลังคนไทย ร่วมกับ มูลนิธิ คิง เพาเวอร์ ในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

EVENT & ACTIVITES

เพราะ เยาวชน เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ ให้เกิดความมั่นคงที่มีคุณภาพและก้าวไปสู่การพัฒนาอันยั่งยืนต่อไป

เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ที่ผ่านมา King Power Thai Power พลังคนไทย ร่วมกับ มูลนิธิ คิง เพาเวอร์ รวมพลังสานฝันให้กับน้องๆ ด้วยการสนับสนุนงบประมาณ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจำนวน 500,000 บาท พร้อมมอบอุปกรณ์การศึกษาและลูกฟุตบอล คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ จำนวน 2,500 ลูก ⚽️⚽️⚽️ โดยได้รับเกียรติจาก คุณเอมอร ศรีวัฒนประภา ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ พร้อมด้วย คุณธวัชชัย ทวีศรี กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิ คิง เพาเวอร์ และคุณอรุณรุ่ง ศรีวัฒนประภา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ ร่วมงานในครั้งนี้

ส่วนงานวันเด็กปีหน้าเราจะมีความพิเศษอะไรต้องรอติดตามกันนะครับ

#KingpowerThaipowerพลังคนไทย
#WeBelieveInThaiPower
#เชื่อในพลังคนไทย
#EducationAndHealthPower

GALLERY