Bangkok Cookies ผลิตภัณฑ์ของคนไทยที่ได้รับการสนับสนุนจาก King Power

COMMUNITY POWER

Bangkok Cookies ข้าวแต๋นทอดหลากหลายรสชาติ หนึ่งในผลิตภัณฑ์ของคนไทยที่ได้รับโอกาสและการสนับสนุนจาก King Power กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ต้องผ่านแก้ปัญหาและกระบวนการคิดต่าง ๆ มากมาย และนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของความพยายามและความสามารถของคนไทยที่น่าชื่นชมครับ
.
#KingpowerThaipower
#พลังคนไทย

 

Bangkok Cookies ข้าวแต๋นทอดหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของคนไทย

Bangkok Cookies ข้าวแต๋นทอดหลากหลายรสชาติ หนึ่งในผลิตภัณฑ์ของคนไทยที่ได้รับโอกาสและการสนับสนุนจาก King Power กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ต้องผ่านแก้ปัญหาและกระบวนการคิดต่าง ๆ มากมาย และนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างของความพยายามและความสามารถของคนไทยที่น่าชื่นชมครับ .#KingpowerThaipower#พลังคนไทย

Posted by King Power Thai Power พลังคนไทย on Friday, 23 March 2018