“ผลิตภัณฑ์จักสานจากผักตบชวา” ไอเดียสร้างสรรค์ของคนในชุมชนคลองบางไทร

COMMUNITY POWER

ผักตบชวาก็มีคุณค่านะรู้ยัง? ใครจะคิดว่า ‘ผักตบชวา’ ที่ลอยไปลอยมาอยู่ตามคลองสามารถนำสร้างมูลค่าได้!

“ผลิตภัณฑ์จักสานจากผักตบชวา” ไอเดียสร้างสรรค์งานฝีมือหัตถกรรมกระเป๋าสานของคนในชุมชนคลองบางไทร เพราะพวกเขามองเห็นคุณค่าของผักตบชวาที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

จนกลายเป็นสินค้าที่ชาวต่างชาติชื่นชมและชื่นชอบในฝีมือคนไทย ที่สำคัญ คิง เพาเวอร์ ได้มอบโอกาสและพื้นที่ให้คนในชุมชนคลองบางไทรได้แสดงฝีมือในการสร้างผลงานที่เป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นสู่สากลอีกด้วย

เห็นมั้ยล่ะครับว่า “บางครั้ง..สิ่งใกล้ตัวที่เรามองว่าไร้ค่า แต่กลับสร้างคุณค่าและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน

#KingpowerThaipower
#พลังคนไทย
#ล้านลูกล้านพลังสร้างฝันเด็กไทย
#บริษัทคนไทยที่เชื่อในศักยภาพของคนไทย

"ผลิตภัณฑ์จักสานจากผักตบชวา"

ผักตบชวาก็มีคุณค่านะรู้ยัง? ใครจะคิดว่า 'ผักตบชวา' ที่ลอยไปลอยมาอยู่ตามคลองสามารถนำสร้างมูลค่าได้!"ผลิตภัณฑ์จักสานจากผักตบชวา" ไอเดียสร้างสรรค์งานฝีมือหัตถกรรมกระเป๋าสานของคนในชุมชนคลองบางไทร เพราะพวกเขามองเห็นคุณค่าของผักตบชวาที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จนกลายเป็นสินค้าที่ชาวต่างชาติชื่นชมและชื่นชอบในฝีมือคนไทย ที่สำคัญ คิง เพาเวอร์ ได้มอบโอกาสและพื้นที่ให้คนในชุมชนคลองบางไทรได้แสดงฝีมือในการสร้างผลงานที่เป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นสู่สากลอีกด้วยเห็นมั้ยล่ะครับว่า "บางครั้ง..สิ่งใกล้ตัวที่เรามองว่าไร้ค่า แต่กลับสร้างคุณค่าและรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน#KingpowerThaipower #พลังคนไทย #ล้านลูกล้านพลังสร้างฝันเด็กไทย #บริษัทคนไทยที่เชื่อในศักยภาพของคนไทย

Posted by King Power Thai Power พลังคนไทย on Friday, 13 July 2018