บันทึกจากดอยสูง ถึงสนามนี้ที่…เรารัก ตอนที่ 4 เมื่อการรอคอยสิ้นสุด ก็เป็นจุดเริ่มต้นของความฝัน เพราะนี่คือ ‘สนามของทุกคน’

VIEW MORE

โครงการ 100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย