กติกา และเงื่อนไข

โครงการ 100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย ภายใต้คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย

“กติกาการขอสนามฟุตบอลหญ้าเทียมขนาด 7 คนเล่น”
 1. โรงเรียนหรือชุมชนที่ขอรับสนับสนุนจะต้องมีพื้นที่เพียงพอในการสร้างสนามฟุตบอลขนาด 7 คนเล่น (พื้นที่อย่างน้อย 35 x 55 เมตร)
 2. สามารถจัดหาทีมงานในการบริหารจัดการและดูแลสนามฟุตบอลในระยะยาว
 3. กรณีขอสนับสนุนในนามชุมชนจะต้องมีประชากรในชุมชนไม่น้อยกว่า 500 คน
 4. กรณีขอสนับสนุนในนามชุมชนโรงเรียนจะต้องมีนักเรียนไม่น้อยกว่า 500 คน
 5. สมัครเข้าร่วมโครงการได้ทั้งในนามสถานศึกษาของรัฐบาล หรือชุมชน

 6. โรงเรียนหรือชุมชนใดที่สนใจเข้าร่วมการคัดเลือก ง่าย ๆ เพียงสมัครผ่านช่องทาง www.kingpowerthaipower.com/100football คลิก “ลงทะเบียนร่วมโครงการ” แล้วอ่าน “กติกาและเงื่อนไข” กรอกรายละเอียดข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารนำเสนอวิสัยทัศน์พร้อมเหตุผลความต้องการสนามฟุตบอล โดยส่งรูปภาพโรงเรียนหรือชุมชน พร้อมรูปภาพพื้นที่ในการก่อสร้างสนามฟุตบอล

  ** อย่าลืม! “แนบไฟล์” เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาก่อน “ยืนยันข้อมูล” (ไฟล์ที่แนบผ่านช่องทางเว็บไซต์ จะต้องเป็นไฟล์ word / ppt / pdf ขนาด 10 MB ไม่เกิน 3 ไฟล์ และไฟล์รูปภาพ JPG ภาพละ 2 MB ไม่เกิน 10 ภาพ) เพื่อเป็นส่วนประกอบของคณะกรรมการในการพิจารณา


  การคัดเลือกสถานที่ก่อสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียมมาตรฐานระดับสากล ในโครงการ 100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย ของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด


  รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 - 15 ธันวาคม 2565

  สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ 02-677-8888 ต่อ 1513, 1519#KingpowerThaipowerพลังคนไทย

#WeBelieveInThaiPower

#เชื่อในพลังคนไทย

#SportPower

#100สนามฟุตบอลสร้างพลังเยาวชนไทย