กติกา และเงื่อนไข

โครงการ "100 สนามฟุตบอล สร้างพลังเยาวชนไทย ภายใต้ KING POWER THAI POWER พลังคนไทย" สำหรับโรงเรียนหรือชุมชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างฝันของเด็กไทยให้มีโอกาสได้ฝึกฝนทักษะด้านกีฬาฟุตบอล โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโรงเรียนหรือชุมชน เพื่อเข้าร่วมโครงการสร้างสนามฟุตบอลหญ้าเทียม ดังต่อไปนี้

  1. เป็นโรงเรียนหรือชุมชนที่มีพื้นที่เพียงพอในการสร้างสนามฟุตบอลขนาด 7 คนเล่น (พื้นที่อย่างน้อย 35 x 55 เมตร)
  2. มีทีมงานในการบริหารจัดการและดูแลสนามฟุตบอลในระยะยาว
  3. ในกรณีสร้างในชุมชนจะต้องมีคนในชุมชนไม่น้อยกว่า 500 คน
  4. ในกรณีสร้างในโรงเรียนจะต้องมีนักเรียนไม่น้อยกว่า 500 คน
  5. เข้าร่วมได้ทั้งโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชน
  6. มีศักยภาพในการดูแลรักษาสนามฟุตบอล

โรงเรียนหรือชุมชนใดที่สนใจเข้าร่วมการคัดเลือกกรุณาจัดทำเอกสารนำเสนอ โดยอธิบายเหตุผลความต้องการสนามฟุตบอล พร้อมภาพโรงเรียนหรือชุมชน และภาพพื้นที่ในการก่อสร้างสนามฟุตบอลเพื่อเป็นส่วนประกอบของการพิจารณา โดยสามารถจัดส่งเป็นไฟล์ word / pdf แล้วแนบส่งมาตามช่องทางใดก็ได้ ดังนี้

  1. Email : kingpowerthaipower.sport@gmail.com
  2. Inbox Facebook : King Power Thai Power พลังคนไทย
  3. www.kingpowerthaipower.com/100football

**โดยไฟล์ที่แนบผ่านช่องทางเว็บไซต์ จะต้องเป็นไฟล์ word / pdf / ppt ขนาด 10 MB ไม่เกิน 3 ไฟล์ และไฟล์รูปภาพ ภาพละ 2 MB ไม่เกิน 10 ภาพ

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2562

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานสื่อสารองค์กร กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์ 02-677-8888 ต่อ 1513, 1518, 1519, 1520